peruskuva Lauri Aleksis Rahikainen alias Leevi

    (Tämä on epävirallinen CV ja vain osittain päivitetty)

*     20.5.1978 Sipoossa (espoolainen 1982 – 2006)
puh.   050 5351829
@     etunimi.sukunimi@iki.fi
koti   Sariolanmäki, Kerava

Koulutus

Diplomi-insinööri  
Teknillinen korkeakoulu, Materiaali- ja kalliotekniikka 1.9.1997–22.12.1997, 4.1.1999–25.4.2006 (199,5 ov)
    pääaine
    sivuaine
Kierrätystekniikka (Materiaalitekniikan suunta)
Ympäristöstrategiat ja teknologian arviointi (Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto)
Ylioppilas Olarin lukio 1997
Mitä koulutuspohjani tarkoittaa käytännössä

Alan tyäkokemus

Vimelco Oy, tuotepäällikkö1.11.2006 -
Materiaalienkäsittelyn raskaita työkoneita edustava, maahantuova ja jälleenmyyvä yritys, jossa omaa vastuualuettani on kierrätys- ja jätteenkäsittelytekniikan laitteet ja laitokset, kuten murskaimet, erilaiset seulat ja erottelulaitteet. Työn myötä minulla on kohisten kasvava ymmärrys ja näkemys toimivasta jäte- ja kierrätysmateriaalien prosessoinnista, käytettävistä tekniikoista, jätealan kehityssuunnista ja jäte- sekä kierrätysalan toimintakentästä etenkin Suomessa mutta myös keski-Euroopassa.
Helsingin Ympäristökeskus, Ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö, diplomityöntekijä 1.2. - 31.7.2005
Yleisurheilun MM-kilpailujen ECOmass-ympäristöohjelmaan liittynyt projektityö, jossa selvitin kilpailujen väliaikaisen rakentamisen tarvitsemat materiaalimäärät sekä niiden uudelleenkäytön ja syntyneet jätteet. Osana projektia hylkyrakenteille kehitettiin uudelleenkäyttöä. Työn myötä olin yhteydessä hyvin laajaan joukkoon toimijoita rakennuttajista jätteen vastaanottajiin. Diplomityö kartoitti jätteen synnyn hallintaa ja yleisötapahtumien väliaikaista rakentamista myös laajemmin.
Diplomityöni löytyy tästä linkistä.
Kuusakoski Oy, Heinolan kierrätystehdas, alumiinisulatto, kesätyöntekijä 3.6. - 15.8.2003
Tehtäväni oli muun muassa kuonalaitoksen prosessinohjaus, logiikanseurantaohjelman päivitys ja huoltotyöt
Teknillinen korkeakoulu
Mekaanisen prosessi- ja kierrätystekniikan laboratorio, tutkimusapulainen
1.6. - 30.11.2002
muovilaatujen erottelukokeita eräällä vaahdotusmenetelmällä (tein myöhemmin pääaineeni erikoistyön jatkamalla kyseisiä kokeita), seula-analyysien tekoa pilaantuneesta maaperästä, pintajännitysmittauksia; syksyn osa-aikatyössä
Metallurgian laboratorio, tutkimusapulainen
15.5. - 15.7.2001
datan etsimistä konvertteriprosessin mallinusohjelmaan, laboratorion www-sivujen suunnittelua
Fundia Wire Oy Ab, Koverharin terästehdas, valaja ja laitosmiehen apulainen 22.5. - 20.8.2000
tehtävä muun muassa lopettaa valu ja panna valukone kuntoon seuraavaa valua varten

Muu työkokemus

Oriola-KD Oyj, Espoon Koskelon ja Mankkaan tukkuliikkeet, varastotyöntekijä 21.6. - 8.9.2006
lääke- ja sairaalavälinetilausten keräys ja pakkaaminen
Suomen Posti Oyj, varhaisjakelu, lehdenjakaja, tarvittaessa töhin tuleva 31.11.2005 - 19.4.2006
Muun muassa opetin menestyksekkäästi ulkomaalaisia jakamaan sanomalehtiä.
Eduskunnan kirjasto, kirjastoapulainen kes?uun 1994, arkistointia ja tiedonsiirtoa.
lisäksi mm. savottahommia ja Wappulehden myyntiäJ

Tietotekniikka

Windows-käyttöympäristö, Word, Excel ja Powerpoint hyvin hallussa, ilmeisestikin HTMLää hieman taidan, kuvankäsittely Photoshopilla, kokemusta myös Unixista, Omron CX -logiikanseurantaohjelmasta ja monista muista ohjelmista.

Kielitaito

suomi äidinkieli
englanti sujuva
ruotsi melko hyvä
saksa työ ylläpitänyt kohtalaisen tason
espanja   alkeet

Luottamustoimia ylioppilaskunnassa

TKY:n liikuntatirehtööri 2002
(Liikuntatoimikunnan pj, TKY:n liikuntatoiminnan ohjausta & suunnittelua, isojen opiskelijaliikuntatapahtumien organisointia)


Vuorimieskilta: liikuntavastaava 2000, killan lehden Wuorikautisten toimitus 2001,
iSohenkil?astaava 2001, lukkari 2003

Otaniemen Ympä:ristöseura r.y:n hallitus 2001–2004, pj 2004

Lisäksi:
Liikuntatoimikunta 2000-2002, Terveysty?yhm?2002, Isohenkil?oimikunta 2001,
Tiedotustoimikunta 2001, Juhlatoimikunta (Garvitaatio ja LL 2001), Joukkoliikennetoimikunta 2003
Vuoren Varmat -s?lyjengin yhdyshenkil?1999–2004,  iSohenkil?'99–'00

Pasilanraitio 6 (HOAS): Asukastoimikunta 2009 (turvallisuusjohtaja) ja 2010 (varapuheenjohtaja)
Asukasaktiivi myös OtaHOASilla, mm. sählyvuoro- ja soutuvenevastaava 2004-2005

Sipoossa 1978

Luottamustoimia Opiskelijoiden Liikuntaliitossa

hallitus 2003, päävastuualue kansallinen liikuntapäiväkiertue Poltetta Puntissa
Strategianseurantaryhmä 2004, Liikuntavaliokunta 2002
Poltetta Puntissa -yhdyshenkilö 2002

Harrastukset

liikunnan osalta: Eniten pidän palloilulajeista, mutta harrastusmahdollisuuksia vähän. Sähly kiinnostaisi, lentistä tulee välillä pelattuakin ja talvella pipolätkää. Kun pelailumahiksia siis on vähän, niin tyypillisemmin tulee käytyy punttiksella tai pyöräiltyä.
ja muita: purjehdus retkeilymieless?puupurjeveneellä, linnut (227 elistä vuodarienkka 163 [2004]), amatöörimäinen valokuvailu

Varusmiespalvelus

Merenkulkualiupseeri   Upinniemi 1998

Muuta

Ajokortti (B)   2007
Saaristolaivurin kurssi   1995
Rannikkolaivurin kurssi   2005
Partio (Mastonvartijat)   1988–1992
...ja olet siis kotisivuillani http://leevi.kapsi.fi/

Raksun kotisivut